Program de lucru: L-V: 8-16 +40.733.077.543 office [at] foritsolutions.com

Termeni și condiții - Acord de Licență

Acest Acord de Licenţă reprezintă o convenţie legală între dumneavoastră (ca persoană fizică sau persoană juridică utilizator final) şi S.C. FORIT SOLUTIONS S.R.L. pentru utilizarea produsului ForIT - Forms, aparţinând S.C. FORIT SOLUTIONS S.R.L., care include produsul propriu-zis şi serviciile, şi poate include, medii de informaţie asociate, materiale tipărite şi documentaţie on-line sau electronică (referite mai departe ca "ForIT - Forms"). Toate acestea sunt protejate de legislaţia internaţională privind drepturile de autor şi proprietatea intelectuală, precum şi de tratatele internaţionale. Prin instalarea, copierea sau utilizarea, în orice alt mod, a produsului ForIT - Forms, acceptaţi termenii acestui contract. Dacă nu sunteţi de acord cu termenii acestui contract, nu instalaţi şi nu utilizaţi produsul ForIT - Forms.

LICENȚA ForIT - Forms. ForIT - Forms este protejat de tratatele şi legile internaţionale privind drepturile de autor, precum şi de celelalte legi şi tratate privind proprietatea intelectuală. ForIT - Forms este oferit sub licenţă şi nu vândut.

ACORDAREA LICENŢEI. S.C. ForIT Solutions S.R.L vă oferă, dumneavoastră şi numai dumneavoastră, următoarea licenţă ne-exclusivă, limitată, netransferabilă pentru utilizarea produsului ForIT - Forms.

 

CHEIA DE LICENȚĂ ȘI ACTIVAREA LICENȚEI. Cheia de licență este un șir de caractere format din cifre și litere separate cu simbolul ‘-‘. S.C. FORIT SOLUTIONS S.R.L. furnizează doua tipuri de chei de licența: cu activare prin Internet sau fără activare. Prin activarea cheii de licență se ințetege că produsul va conecta la web site-ul S.C. FORIT SOLUTIONS S.R.L. (http://www.foritsolutions.com) și va trimite informații despre caracteristicile fizice ale plăcilor de rețea ale calculatorului pe care este instalat, in vederea validării licenței și incrementarea numărului de activări. S.C. FORIT SOLUTIONS S.R.L. declară ca prin activarea licenței NU se transmit date cu caracter personal prin care se poate identifica persoana fizică sau juridică, sau calculatorul pe care produsul este instalat. Cheile de licență care nu necesită activare prin Internet pot fi folosite la instalarea unui număr nelimitat de ForIT - Forms, pe un număr nelimitat de calculatoare.

 

LICENȚĂ DEMO: ForIT - Forms poate fi instalat folosiind o cheie de licență DEMO care este valabilă 15 zile începând de la data solicitării, după care ForIT - Forms va înceta să mai funcționeze sau funcționarea produsului va fi restricționată. Licența DEMO poate fi folosită pentru evaluarea și testarea produsului. Licența DEMO poate fi solicitată on-line pe web site-ul S.C. FORIT SOLUTIONS S.R.L. (http://www.foritsolutions.com/demokey).

 

APLICAŢIA SOFTWARE. Puteţi instala şi utiliza ForIT - Forms pe oricâte calculatoare este necesar în limita numărului total de activari incluse in cheia de activare. Puteţi face o singură copie adiţională, ca rezervă.

 

DURATA LICENŢEI. Licenţa acordată aici va începe la data la care veţi instala ForIT - Forms şi va continua doar până la sfârşitul perioadei pentru care licenţa a fost achiziţionată sau solicitată.

 

EXPIRARE. Produsul va înceta să mai funcţioneze imediat după expirarea licenţei.

 

COPYRIGHT. Toate drepturile, titlurile şi beneficiile ce ţin de ForIT - Forms (inclusiv, dar fără a se limita la orice imagine, fotografie, animaţie, video, audio, muzică, text şi cod, încorporate în produsul ForIT - Forms), toate materialele tipărite care însoţesc produsul şi orice copie a produsului ForIT - Forms sunt proprietatea S.C. FORIT SOLUTIONS S.R.L.. ForIT - Forms este protejat de legile şi tratatele internaţionale privind drepturile de autor şi proprietatea intelectuală. Prin urmare, ForIT - Forms trebuie tratat ca orice alt material supus drepturilor de autor. Nu aveţi dreptul să copiaţi materialele tipărite ce însoţesc ForIT - Forms. Aveţi obligaţia de a prezenta şi include toate notele privind drepturile de autor în forma lor originală în toate copiile create, indiferent de mediul de transmisie sau de forma în care ForIT - Forms există. Sunt interzise sub-licenţierea, închirierea, vinderea, cedarea sau împărţirea licenţei ForIT - Forms. De asemenea, sunt interzise piratarea, recompilarea, dezasamblarea, crearea de produse derivate, modificarea, traducerea sau orice altă încercare de a descoperi codul sursă al produsului ForIT - Forms.

 

LIMITAREA GARANŢIEI. S.C. ForIT Solutions S.R.L nu garantează funcţionarea neîntreruptă a produsului, lipsa erorilor sau posibilitatea corectării acestora. S.C. ForIT Solutions S.R.L nu poate garanta ca produsul ForIT - Forms corespund in totalitate cerintelor dumneavoastra.

 

CU EXCEPŢIA CELOR PRECIZATE ÎN MOD EXPLICIT ÎN ACEASTĂ ÎNŢELEGERE, S.C. ForIT Solutions S.R.L ÎŞI DECLINĂ RESPONSABILITATEA PENTRU ORICE ALTE GARANŢII, EXPLICITE SAU IMPLICITE, CE PRIVESC PRODUSELE, ÎMBUNĂTĂŢIRILE, ÎNTREŢINEREA SAU SUPORTUL LEGAT DE ACESTEA, SAU ORICE ALTE MATERIALE (TANGIBILE SAU INTANGIBILE) SAU SERVICII FURNIZATE.

 

DECLINAREA RESPONSABILITĂŢII ÎN CAZ DE DAUNE. Orice persoană care utilizează, testează sau evaluează ForIT - Forms îşi asumă riscul legat de calitatea şi performanţa acestuia. S.C. FORIT SOLUTIONS S.R.L. nu va fi responsabilă, în niciun caz, pentru daune de orice natură, incluzând, fără limitare, daune directe sau indirecte, rezultate din utilizarea, performanţa sau livrarea ForIT - Forms, chiar dacă S.C. FORIT SOLUTIONS S.R.L. a fost informată de existenţa sau posibilitatea apariţiei acestora. UNELE STATE INTERZIC LIMITAREA SAU DECLINAREA RESPONSABILITĂŢII ÎN CAZUL DAUNELOR INDIRECTE, DECI CELE MENŢIONATE MAI SUS S-AR PUTEA SĂ NU SE APLICE ÎN CAZUL DUMNEAVOASTRĂ. ÎN NICIUN CAZ, RESPONSABILITATEA S.C. FORIT SOLUTIONS S.R.L. NU VA DEPĂŞI PREŢUL DE ACHIZIŢIE AL PRODUSULUI ForIT - Forms. Declaraţiile de limitare şi declinare a responsabilităţii de mai sus se vor aplica indiferent dacă acceptaţi să folosiţi, evaluaţi sau testaţi ForIT - Forms.

 

ANUNŢ IMPORTANT PENTRU UTILIZATORI. ACEST PRODUS POATE CONŢINE ERORI ŞI NU ESTE PROIECTAT SAU DESTINAT UTILIZĂRII ÎNTR-UN MEDIU CU GRAD MARE DE RISC ŞI CARE NECESITĂ O PERFORMANŢĂ SAU FUNCŢIONARE ÎN CONDIŢII DE SECURITATE ABSOLUTĂ. ACEST PRODUS NU ESTE DESTINAT UTILIZĂRII ÎN OPERAŢIUNI DIN DOMENIUL AVIAŢIEI, SECTORUL NUCLEAR SAU SISTEME DE COMUNICAŢII, SECTORUL ARMAMENTULUI, SISTEME DIRECTE SAU INDIRECTE DE MENŢINERE A VIEŢII, CONTROLUL TRAFICULUI AERIAN SAU ORICE ALTĂ APLICAŢIE SAU INSTALAŢIE ÎN CARE APARIŢIA UNEI EROARI AR PUTEA CAUZA MOARTEA SAU RĂNIREA GRAVĂ A UNOR PERSOANE SAU DAUNE ALE PROPRIETĂŢII.

 

GENERAL. Această înţelegere se află sub incidenţa legilor din România şi a regulamentelor şi tratatelor internaţionale privind drepturile de autor şi proprietatea intelectuală. Jurisdicţia exclusivă şi locaţia judecării oricărei dispute ce ar putea reieşi din aceşti termeni de licenţă va fi cea a tribunalelor din Romania. Preţurile, costurile şi sumele de bani pentru utilizarea ForIT - Forms pot fi modificate fără să fiţi anunţat în prealabil. În eventualitatea invalidităţii oricărei porţiuni a acestei Înţelegeri, respectiva invaliditate nu va afecta validitatea celorlalte porţiuni ale acestei Înţelegeri. Toate mărcile înregistrate utilizate în produs sau în materialele asociate sunt proprietatea deţinătorilor lor de drept. Licenţa se va încheia imediat, fără a fi anunţat, în cazul în care încălcaţi oricare dintre termenii sau condiţiile ei. În urma terminării licenţei nu veţi fi îndreptăţit la returnarea banilor de către S.C. FORIT SOLUTIONS S.R.L. sau oricare dintre distribuitorii sai. Termenii şi condiţiile privind confidenţialitatea şi restricţiile de utilizare vor rămâne în vigoare şi după orice terminare a licenţei.

S.C. FORIT SOLUTIONS S.R.L. poate revizui aceşti termeni în orice moment, iar termenii revizuiţi se vor aplica în mod automat versiunilor produsului corespunzătoare, distribuite cu termenii revizuiţi. Dacă oricare parte a acestor termeni este găsită nulă şi neavenită, acest lucru nu va afecta validitatea restului termenilor, ce vor rămâne în vigoare.

 

S.C. FORIT SOLUTIONS S.R.L., Com. Padureni Nr. 378, 307236 Timis, Romania.