Program de lucru: L-V: 8-16 +40.733.077.543 office [at] foritsolutions.com

Regulament privind prelucrarea datelor personale

Operator: S.C. FORIT SOLUTIONS S.R.L., CIF: RO23566263, nr. Reg. Comertului: J35/1130/2018, cu sediul la Com. Padureni, str. Sat Padureni, nr. 378, 307236 - jud. Timis, Romania, punct de lucru: Timisoara, str. Liviu Rebreanu, nr. 120, 300748 - Timis, tel./fax: +40 256 411 341, tel. mobil: +40 733 077 543, adresa e-mail: office@foritsolutions.com. Operatorul declara ca este singurul destinatar al datelor personale, in afara de cazurile in care transmiterea acestora este necesara pentru a se conforma unor obligatii legale sau contractuale. In situatia in care operatorul intentioneaza sa transmita datele personale unui alt destinatar, va informa persoana vizata despre aceasta intentie si va cere consimtamantul persoanei vizate in mod expres. Angajatii operatorului au fost instruiti si sunt responsabilizati pentru pastrarea confidentialitatii, securitatii si sigurantei datelor personale prelucrate.

 

In sensul legislatiei in vigoare:

"date cu caracter personal" inseamna orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila ("persoana vizata"); o persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

"prelucrare" inseamna orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea.

 

Scopurile prelucrarii

Datele personale care ii sunt cunoscute sau ii vor fi furnizate in viitor operatorului, sunt/vor fi prelucrate pentru urmatoarele scopuri:

- scopuri legale(in temeiul unor norme legale, pentru incheierea/executarea contractelor sau a altor obligatii/drepturi similare, pentru emiterea si transmiterea documentelor, etc.)

- scopuri de informare(cum ar fi, fara a se limita la: informari privind relatia dintre societati, informari privind noutati care privesc produsele/serviciile, informari privind societatile implicate, etc.)

- scopuri de marketing(oferte speciale, informatii comerciale despre produse/servicii, etc.)

- scopuri de statistica si arhivare.

 

Perioada prelucrarii

Datele personale sunt prelucrate pe tot parcursul relatiei existente/viitoare, cel putin pe perioada impusa de pastrarea si arhivarea documentelor financiar-contabile, precum si pe parcursul existentei operatorului persoana juridica daca persoana vizata nu se opune.

 

Drepturile persoanelor vizate:

- dreptul la informare: persoana vizata poate solicita oricand informatii privind prelucrarea datelor sale personale,

- dreptul de acces la datele personale: persoana vizata oricand poate solicita un extras despre datele personale prelucrate de operator,

- dreptul la rectificare: persoana vizata poate sa solicite oricand rectificarea datelor personale,

- dreptul la stergere (dreptul de a fi uitat): persoana vizata poate solicita oricand stergerea datelor personale prelucrate,

- dreptul la restrictionarea prelucrarii: persoana vizata poate solicita oricand restrictionarea prelucrarii datelor personale,

- dreptul la portabilitatea datelor: persoana vizata poate solicita ca datele personale sa fie transmise altui operator,

- dreptul la opozitie: persoana vizata se poate opune prelucrarii datelor personale sau transmiterii lor catre alt operator.

 

Drepturile de mai sus pot fi exercitate prin urmatoarele moduri:

- prin e-mail, expediat de la adresa de e-mail inregistrata la operator ca apartinand persoanei vizate: office@foritsolutions.com

- prin scrisoare cu confirmare de primire: Timisoara, str. Liviu Rebreanu, nr. 120, 300748 - Timis

- prin telefon, de pe numarul de telefon inregistrat la operator ca apartinand persoanei vizate: +40 733 077 543

- prin fax: +40 256 411 341.

Acest site foloseste cookies. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosirii cookie-urilor! Detalii...